Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

1. Rekisterinpitäjä
Aikon Kartano Oy
Y 2701166-6
Muikunlahdentie 165, 44500 Viitasaari
puh. 014-572000
info@aikonkartano.fi

2. Yhdyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Aila Karvonen
Muikunlahdentie 165, 44500 Viitasaari
puh. 0400 991217
info@aikonkartano.fi

3. Rekisterin nimi
Aikon Kartano Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi (henkilötietolaki 8§).
Rekisteri majoitus- ja kokousasiakkaat

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustiedot:
nimi, osoite, henkilötunnus
Asiakkaan sopimustiedot:
nimi, osoite, laskutustiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas ilmoittaa itse tietonsa majoittuessaan, pyytäessään tarjousta ja/tai sopimuksen tekemisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palvelutarjoajan omistuksessa ja hallinnassa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto:
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.
ATK:lla käsiteltävä aineisto:
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtävään mainittu käyttöoikeus liittyy.

10. Tarkastusoikeus
Pääsääntöisesti jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tarkastamisesta tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Aikon Kartano Oy
Muikunlahdentie 165
44500 Viitasaari

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö korjaamisesta tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Aikon Kartano Oy
Muikunlahdentie 165
44500 Viitasaari