Historia

Mielisairaalan eli tuolloin hourulan (myöhemmin mielisairasosasto) toiminta sijoitettiin vanhainkodin lähistöllä olevaan niemeen. Vanhainkotiin rakennettiin vesijohdot v. 1937. Mielisairasosasto tuhoutui tulipalossa 29.9.1954 ja mielisairasosasto Muikunlahdesta lakkautettiin v. 1957. Sairasosasto ja henkilökunnan asunnot tuhoutuivat 5.12.1962. Uuden rakentaminen käynnistyi ja siipirakennus saatiin valmiiksi v. 1963. Vanhainkodin toiminta loppui v. 1996, kun kaupunki rakensi uuden vanhainkodin nyk. palvelutalon keskustaan.


Kaupunki myi Muikunlahden vanhainkodin kiinteistön 1997 yksityisille. Muikunlahti tuli uudelleen pakkohuutokaupan kautta kaupungin omistukseen 2004, jolloin se myös myytiin edelleen yksityisille. Omistajat vaihtuivat v. 2015, jolloin nimi muutettiin Aikon Kartanoksi. Kartanon tarkoitus oli alkujaan olla ikäihmisten palvelu-ja virkistyskeskus. Kiinteistöä ei katsottu tarkoitukseen sopiviksi eikä lupia toimintaan myönnetty. 2017 toiminta alkaa majoitus- ja virkistyskeskuksena.

Muikunlahden nyk. Aikon Kartanon historiaa


Muikunlahden tilan on omistanut ennen v. 1911 todennäköisesti useampi yhteisö tai yksityinen. Kunta osti pakkohuutokaupan kautta Muikunlahden tilan 9.2.1911 kunnan vaivaistaloksi, vanhainkodiksi. Muikunlahden rakennukset olivat pieniä ja vaillinaisia ja sellaisenaan soveltumattomia vaivaistalon tarpeisiin. Kunta rakensi uutta ja korjasi vanhoja rakennuksia ja vaivaistalo käynnistyi tosiasiallisesti v. 1914. Asiakirjoista ilmenee, että jo v. 1919 puhuttiin Muikunlahden vanhainkodista. Sähköt asennettiin v. 1925.